Hur skapar vi en attraktiv kollektivtrafik och får fler att resa? Kollektivtrafik inkl. järnväg

Kontextmedvetet resestöd under störningar i kollektivtrafiken

Speakers
  • Å. Jevinger
Authors
  • Å. Jevinger
  • J. Persson
Room
Studion, K&K
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg