Internalisering 1 Transportpolitik och ekonomi

Internalisering av godstrafikens externa effekter – konsekvensanalyser med Samgodsmodellen

Speakers
  • M. Johansson
Authors
  • M. Johansson
  • O. Johansson
Session Name
Room
Pelarsalen, Frimis
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Transportpolitik och ekonomi