Parkering som styrmedel Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Erfarenheter från flexibla parkeringstal

Speakers
  • M. Grybb
Authors
  • M. Grybb
  • A. Markstedt
  • N. Linell
  • J. Winblad
Room
Vintergatan 1, Frimis
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer