Järnvägens förseningar – modeller och statistik Kollektivtrafik inkl. järnväg

Utveckling av makrosimuleringsmodell – jämförande studie i Sverige

Speakers
  • J. Warg
Authors
  • J. Warg
  • E. Solinen
Room
Tellus, Frimis
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg