Klimatets inverkan på vägars dimensionering och funktion Väg- och banteknik

Thawing behavior of subgrade soil

Speakers
  • T. Bansal
Authors
  • T. Edeskär
  • T. Bansal
Room
Pelarsalen, Frimis
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Väg- och banteknik