Klimatets inverkan på vägars dimensionering och funktion Väg- och banteknik

INSTÄLLD Uppföljning av tjälrörelser på E10 i Kiruna

Speakers
  • S. Knutsson
Authors
  • T. Edeskär
  • S. Knutsson
Room
Pelarsalen, Frimis
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Väg- och banteknik