Den hållbara och trafiksäkra staden för oskyddade trafikanter Trafiksäkerhet

Aktiva farthinder - vad har i lärt oss hittills och hur skiljer sig resultaten mellan platser?

Speakers
  • K. Wiklund
Authors
  • K. Wiklund
Room
Verdefoajén, K&K
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Trafiksäkerhet