Samverkan för funktionella regioner Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Hållbart samskapande – en metod för hållbara transportsystem

Speakers
  • M. Håkansson
Authors
  • P. Andersson
  • M. Håkansson
  • E. Annebäck
  • S. Karlsson
Room
Wallenbergssalen, Museet
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer