Peakproblematik – vad kan vi göra åt det? Kollektivtrafik inkl. järnväg

Peaktider i kollektivtrafiken – så kan de utjämnas

Speakers
  • S. Rhudin
Authors
  • S. Rhudin
  • K. Berdica
  • P. Gunnäs
Room
Studion, K&K
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg