Samverkan för funktionella regioner Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Samverkande planering i Södra Vätterbygden 

Speakers
  • S. Lind
Authors
  • D. Fahlander
  • I. Karlsson
  • S. Lind
Room
Wallenbergssalen, Museet
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer