Samverkan för funktionella regioner Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Gävleborgs tillväxtmotorer och funktionella geografi

Speakers
  • O. Linde
Authors
  • D. Fahlander
  • O. Linde
Room
Wallenbergssalen, Museet
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer