Samverkan för funktionella regioner Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Transportnod Sundsvall

Speakers
  • M. Södergårds
Authors
  • D. Fahlander
  • M. Södergårds
Room
Wallenbergssalen, Museet
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer