Internalisering 1 Transportpolitik och ekonomi

Konsekvensanalys – internalisering av trafikens samhällsekonomiska kostnader, en del av SAMKOST 3-uppdraget

Speakers
  • J. Jussila Hammes
Authors
  • J. Jussila Hammes
  • D. Von Below
  • V. Otto
Session Name
Room
Pelarsalen, Frimis
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Transportpolitik och ekonomi