Samhällsekonomi och analyser för cykling Cykling och gångtrafik

Cykelhastighetens betydelse i nyttoanalyser

Speakers
  • P. Schantz
Authors
  • P. Schantz
Room
Verdefoajén, K&K
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Cykling och gångtrafik