Mäta hållbar tillgänglighet Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Metoder för att mäta internationell tillgänglighet

Speakers
  • H. Andersson
Authors
  • H. Andersson
  • J. Ivarsson
Room
Dahlgrenssalen, Museet
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer