Attraktivitet och framkomlighet för cykling Cykling och gångtrafik

Grönska och skönhet ökar cyklisters upplevelse av trygghet i trafikmiljön

Speakers
  • L. Wahlgren
Authors
  • P. Schantz
  • L. Wahlgren
Room
Wallenbergssalen, Museet
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Cykling och gångtrafik