Utrullning av laddinfrastruktur och miljözoner - kan det samverka för ett jämlikt och tillgängligt transportsystem? Miljöanpassade transporter/framtidens fordon och drivmedel

Elbils- och elbussladdning i Östersund

Speakers
  • A. Sörensson
Authors
  • M. Wikström
  • A. Lewald
  • A. Sörensson
Room
Spegelsalen, K&K
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Miljöanpassade transporter/framtidens fordon och drivmedel