Metoder för bedömning och prediktion av vägars tillstånd Väg- och banteknik

Metod för bättre jämförbarhet mellan försök i VTIs provvägsmaskin, med tillämpning på en undersökning av högkvalitativa slitlagerbeläggningar
 

Speakers
  • O. Eriksson
Authors
  • O. Eriksson
Room
Duetten, K&K
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Topic
Väg- och banteknik