Nytta och utmaningar med elvägar Miljöanpassade transporter/framtidens fordon och drivmedel

Vem vill betala för att använda elvägar och hur skall det ske?

Speakers
  • S. Tongur
Authors
  • S. Tongur
  • M. Engwall
Room
Crusellhallen, K&K
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Miljöanpassade transporter/framtidens fordon och drivmedel