Den hållbara och trafiksäkra staden för oskyddade trafikanter Trafiksäkerhet

Efterstudie av passage mellan Liljeholmen och Marievik

Speakers
  • L. Bergström
Authors
  • L. Bergström
  • M. Båth
Room
Verdefoajén, K&K
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Trafiksäkerhet