Trafiksäkerhetskultur och systematiska arbetssätt för en ökad trafiksäkerhet Trafiksäkerhet

Utvärdering av införandet av lagkrav på säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods

Speakers
  • C. Sandström
Authors
  • C. Sandström
Room
Spegelsalen, K&K
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Trafiksäkerhet