Transporter som tjänst (MAAS) Miljöanpassade transporter/framtidens fordon och drivmedel

Från Ta-sig-till-hållplats till Hämtas-hemma

Speakers
  • M. Renstig
Authors
  • S. Fölster
Room
Sonaten, K&K
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Miljöanpassade transporter/framtidens fordon och drivmedel