CBA och wider economic benefits Transportpolitik och ekonomi

Färre olyckor eller tillväxt på landsbygden? Samhällsekonomisk nytta och regionala konsekvenser av Trafikverkets hastighetsöversyn

Speakers
  • J. Westin
Authors
  • J. Westin
  • L. Westin
Room
Verdefoajén, K&K
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Topic
Transportpolitik och ekonomi