Klimatomställningen - scenarier, strategier och styrmedel Miljöanpassade transporter/framtidens fordon och drivmedel

Uppdatering av Trafikverkets klimatscenarier

Speakers
  • H. Johansson
Authors
  • H. Johansson
Room
Vintergatan 2-3, Frimis
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Miljöanpassade transporter/framtidens fordon och drivmedel