Den hållbara och trafiksäkra staden för oskyddade trafikanter Trafiksäkerhet

Eldrivna enpersonsfordon - En kunskapsöversikt om deras plats i trafiken

Speakers
  • A. Spielhaupter
Authors
  • A. Spielhaupter
Room
Verdefoajén, K&K
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Trafiksäkerhet