Inledningsession: Elektrifiering – möjligheter och utmaningar att nå klimatmålen Miljöanpassade transporter/framtidens fordon och drivmedel

"Vi är laddade - så blir Sveriges transportsektor grönast i världen”?

Speakers
Authors
Room
Crusellhallen, K&K
Date
09.01.2019
Time
10:00 - 12:00
Topic
Miljöanpassade transporter/framtidens fordon och drivmedel
Inledningsession: Elektrifiering – möjligheter och utmaningar att nå klimatmålen Miljöanpassade transporter/framtidens fordon och drivmedel

Tänka efter före eller tvingas laga efter läge

Speakers
Authors
Room
Crusellhallen, K&K
Date
09.01.2019
Time
10:00 - 12:00
Topic
Miljöanpassade transporter/framtidens fordon och drivmedel
Kollektivtrafik 1 Transportpolitik och ekonomi

Incitamentskontrakts påverkan på bussresande

Speakers
Session Name
Room
Vintergatan 2-3, Frimis
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Kollektivtrafik 1 Transportpolitik och ekonomi

Hvorfor har dagens passasjerinsentiver så liten effekt?

Speakers
Session Name
Room
Vintergatan 2-3, Frimis
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Kollektivtrafik 1 Transportpolitik och ekonomi

Trafikaffärer i utveckling inom Stockholms läns landsting

Speakers
Authors
Session Name
Room
Vintergatan 2-3, Frimis
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Styrmedel mot en fossilfri Transportsektor Transportpolitik och ekonomi

Klimatpolitiken mot transportsektorn - utformning och konsekvenser

Speakers
Authors
Room
Kulturen, K&K
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Styrmedel mot en fossilfri Transportsektor Transportpolitik och ekonomi

Styrmedel för minskade koldioxidutsläpp i transportsektorn

Speakers
Authors
Room
Kulturen, K&K
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Styrmedel mot en fossilfri Transportsektor Transportpolitik och ekonomi

Discounting Swedish transport infrastructure investments

Speakers
Authors
Room
Kulturen, K&K
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Samhällsekonomisk värdering Transportpolitik och ekonomi

The impact of air pollution and noise on property prices

Speakers
Room
Operan , K&K
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Samhällsekonomisk värdering Transportpolitik och ekonomi

Verdsetting av tid, liv og miljø i nyttekostnadsanalyser (NKA). Implikasjoner av ulik praksis i naboland

Speakers
Room
Operan , K&K
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Samhällsekonomisk värdering Transportpolitik och ekonomi

Värdering av flygbuller

Speakers
Authors
Room
Operan , K&K
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Internalisering 2 Transportpolitik och ekonomi

Marginalkostnader för reinvesteringar i järnvägsanläggningar

Speakers
Session Name
Room
Pelarsalen, Frimis
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Transportpolitik och ekonomi