Kollektivtrafik 1 Transportpolitik och ekonomi

Hvorfor har dagens passasjerinsentiver så liten effekt?

Speakers
Session Name
Room
Vintergatan 2-3, Frimis
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Kollektivtrafik 1 Transportpolitik och ekonomi

Trafikaffärer i utveckling inom Stockholms läns landsting

Speakers
Authors
Session Name
Room
Vintergatan 2-3, Frimis
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Kollektivtrafik 1 Transportpolitik och ekonomi

Incitamentskontrakts påverkan på bussresande

Speakers
Session Name
Room
Vintergatan 2-3, Frimis
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Transportpolitik och ekonomi

Förekomst av sjukdomar hos äldre bilförare inblandade i trafikolyckor

Speakers
Session Name
Room
Solot, K&K
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Trafiksäkerhet

Metacognitive abilities relation to driving performance: A simulator based driving performance experiment with visually impaired individuals

Speakers
Authors
Session Name
Room
Solot, K&K
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Trafiksäkerhet

Välfärdskonsekvenser för individer som fått sitt körkort indraget på grund av synfältsbortfall – en intervjustudie

Speakers
Authors
Session Name
Room
Solot, K&K
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Trafiksäkerhet

Akutvård under ambulansfärd: Naturalistiska data från simulerade typsituationer vid körning på testbana

Speakers
Session Name
Room
Solot, K&K
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Trafiksäkerhet
Trafiksäkerhetsanalys Trafiksäkerhet

Klassificering av suicid i vägtrafiken; en jämförelse mellan två sätt att klassificera dödsfall

Speakers
Session Name
Room
Sonaten, K&K
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Trafiksäkerhet
Trafiksäkerhetsanalys Trafiksäkerhet

Unga ofta obältade i bil

Speakers
Session Name
Room
Sonaten, K&K
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Trafiksäkerhet
Trafiksäkerhetsanalys Trafiksäkerhet

Falling of standing passengers on public transport: what makes us fall? A literature review

Speakers
Session Name
Room
Sonaten, K&K
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Trafiksäkerhet
Trafiksäkerhetsanalys Trafiksäkerhet

Stora busskrascher – skadeutfall och bältesanvändning

Speakers
Authors
Session Name
Room
Sonaten, K&K
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Trafiksäkerhet
Trafiksäkerhetsanalys Trafiksäkerhet

The SENIORS EU Project – Improved Protection for the Elderly

Speakers
Session Name
Room
Sonaten, K&K
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Trafiksäkerhet