Inledningsession: Elektrifiering – möjligheter och utmaningar att nå klimatmålen Miljöanpassade transporter/framtidens fordon och drivmedel

"Vi är laddade - så blir Sveriges transportsektor grönast i världen”?

Speakers
Authors
Room
Crusellhallen, K&K
Date
09.01.2019
Time
10:00 - 12:00
Topic
Miljöanpassade transporter/framtidens fordon och drivmedel
Inledningsession: Elektrifiering – möjligheter och utmaningar att nå klimatmålen Miljöanpassade transporter/framtidens fordon och drivmedel

Tänka efter före eller tvingas laga efter läge

Speakers
Authors
Room
Crusellhallen, K&K
Date
09.01.2019
Time
10:00 - 12:00
Topic
Miljöanpassade transporter/framtidens fordon och drivmedel
Internalisering 1 Transportpolitik och ekonomi

Samhällsekonomiska kostnader för sjötransporter (SAMKOST3)

Speakers
Authors
Session Name
Room
Pelarsalen, Frimis
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Internalisering 1 Transportpolitik och ekonomi

Luftfartens klimatpåverkande utsläpp – differentierade marginalkostnader

Speakers
Authors
Session Name
Room
Pelarsalen, Frimis
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Internalisering 1 Transportpolitik och ekonomi

Internalisering av godstrafikens externa effekter – konsekvensanalyser med Samgodsmodellen

Speakers
Session Name
Room
Pelarsalen, Frimis
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Internalisering 1 Transportpolitik och ekonomi

Konsekvensanalys – internalisering av trafikens samhällsekonomiska kostnader, en del av SAMKOST 3-uppdraget

Session Name
Room
Pelarsalen, Frimis
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Förvaltning av infrastruktur Transportpolitik och ekonomi

Aktiv kapitalförvaltning av transportinfrastruktur

Speakers
Room
Vintergatan 2-3, Frimis
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Förvaltning av infrastruktur Transportpolitik och ekonomi

Inverkan av fordontyp på spårbildning i asfaltbeläggningar - PEDRO modell

Speakers
Room
Vintergatan 2-3, Frimis
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Förvaltning av infrastruktur Transportpolitik och ekonomi

Ekonomiska skalfördelar vid beläggning av asfalt, finns de?

Speakers
Room
Vintergatan 2-3, Frimis
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Analys av vägtrafikdata Trafikteknik, planering och styrning

Trafikanalyser för ökad framkomlighet och trafiksäkerhet

Speakers
Room
Tellus, Frimis
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Trafikteknik, planering och styrning
Analys av vägtrafikdata Trafikteknik, planering och styrning

When signal coordination is not (always) the solution

Speakers
Authors
Room
Tellus, Frimis
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Trafikteknik, planering och styrning
Analys av vägtrafikdata Trafikteknik, planering och styrning

Skattning av kapacitet vid incidenter

Speakers
Room
Tellus, Frimis
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Trafikteknik, planering och styrning