Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Attraktiva stadsrum Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Strategi för offentliga rum i Stockholm

Speakers
Session Name
Room
Vintergatan 2-3, Frimis
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Planering för hållbara städer Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Minskad biltrafik. Strategier, åtgärder och blinda fläckar i kommunal trafik- och samhällsplanering

Speakers
Authors
Room
St Lars salen, Frimis
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Nya möjligheter i trafik- och stadsplanering Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Studie av automatiserade fordons inverkan på stads- och trafikplaneringen i Kista.

Speakers
Room
St Lars salen, Frimis
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Bygga för hållbarhet Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Så nära men ändå så långt bort – en metod för kvantifiering av trafikleders barriäreffekter

Speakers
Authors
Session Name
Room
Operetten, K&K
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Delad mobilitet Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Delade mobilitetstjänster i utsatta områden för en mer jämlik tillgänglighet – resultat från forskningsprojektet Inkluderande MaaS

Speakers
Session Name
Room
Operan , K&K
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Delad mobilitet Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Vad avgör om man samåker eller inte?

Speakers
Session Name
Room
Operan , K&K
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Mäta hållbar tillgänglighet Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Urban Form and Multimodal Travel – Using Urban Form and Accessibility Factors to Estimate Modal Shares, Carbon Emissions and Energy Use from Transportation in Luleå

Speakers
Authors
Room
Dahlgrenssalen, Museet
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Stadsmiljöavtal, del 2 Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Flexibla parkeringstal i stadsmiljöavtal

Speakers
Authors
Room
Nya Galleriet, Museet
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Bygga för hållbarhet Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Mobilitet istället för parkering - från pilotprojekt till norm

Speakers
Authors
Session Name
Room
Operetten, K&K
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Mäta hållbar tillgänglighet Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Upplevd tillgänglighet när resemöjligheten begränsas till hållbara alternativ

Speakers
Room
Dahlgrenssalen, Museet
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Nya möjligheter i trafik- och stadsplanering Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Regeringsuppdrag att testa geofencing i stadsmiljö

Speakers
Authors
Room
St Lars salen, Frimis
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Nya möjligheter i trafik- och stadsplanering Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Geofencinglösningar som finns tillgängliga i fordon

Speakers
Authors
Room
St Lars salen, Frimis
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer